Հունիսի 24


2018թ. հունիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 2:5-11, Հռ. 9:30-10:4, Մտ. 13:24-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 23


2018թ. հունիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 6:2-10, Ես. 45:1-3, Ա Տմ. 2:1-7, Ղկ. 11:14-23) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հարստության մասին


Ի՞նչ վերաբերմունք պիտի ունենա քրիստոնյան հարստության նկատմամբ: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 22


2018թ. հունիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 9:17-27, Մտ. 13:16-23) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 21


2018թ. հունիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-10, Ես. 61:6-9, Ա Կր. 12:4-11, Ղկ. 12:32-40) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Ծուլության մասին


Ծուլությունը մե՞ղք է: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Տաճատ ավագ քահանա Դավիդյանը: 

Հունիսի 20


2018թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 9:1-16, Մտ. 13:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Փրկության մասին


Ճի՞շտ է այն մտածումը, որ մենք ապրում ենք Աստծո պատվիրանների համաձայն, որպեսզի Աստված էլ մեզ հավիտենական կյանք պարգևի: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հունիսի 19


2018թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. Դն. 2:1-49, Եբր. 11:32-40, Մտ. 24:9-15) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 18


2018թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 3:1-8, Ես. 48:16-17, Բ Տմ. 3:10-15, Յհ. 15:11-16) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 17


2018թ. հունիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 1:21-31, Հռ. 7:25-8:11, Մտ. 12:38-45) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 16


2018թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 4:7-15, Մք. 7:7-10, Գրծ. 20:22-32, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: