Օգոստոսի 25


2019թ. օգոստոսի 25-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԴՁ. Բ կիր. զկնի Վերափոխման — Առ. 11.30-2.4: Զք. 2.10-13: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 1.39-56:) մեկնում է Մուշե քահանա Վահանյանը: 

Օգոստոսի 24


2019թ. օգոստոսի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Շբ. ԳԿ. Է օր Վերափոխման — Երգ. 4.9-15: 8.14: Ես. 7.10-16: Գղ. 3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Մուշե քահանա Վահանյանը:

Օգոստոսի 23


2019թ. օգոստոսի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Ուր. ԳՁ. Զ օր Վերափոխման — Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Մուշե քահանա Վահանյանը:

Օգոստոսի 22


2019թ. օգոստոսի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Եշ. ԲԿ. Ե օր Վերափոխման — Առ. 11.30-12.4: Զք.2.10-13: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 1.39-56:) մեկնում է Մուշե քահանա Վահանյանը:

Օգոստոսի 21


2019թ. օգոստոսի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Դշ. ԲՁ. Դ օր Վերափոխման — Երգ. 4.9-15:8.14: Ես. 7.10-16: Գղ. 3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Մուշե քահանա Վահանյանը:

Օգոստոսի 20


2019թ. օգոստոսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԱԿ. Գ օր Վերափոխման — Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Մուշե քահանա Վահանյանը:

Օգոստոսի 19


2019թ. օգոստոսի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Բշ. ԱՁ. Բ օր Վերափոխման: Յիշատակ մեռելոց — Առ. 11.30-12.4: Զք. 2.10-13: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 1.39-56:) մեկնում է Մուշե քահանա  Վահանյանը:  

Օգոստոսի 18


2019թ. օգոստոսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 † Կիր. ԴԿ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ — Երգ. 4.9-15: Ես. 7.10-16: Գղ.3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը: 

Օգոստոսի 17


2019թ. օգոստոսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Շբ. ԴՁ. Տօն Շողակաթի Ս. Էջմիածնի՝ ըստ
տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին —Առ. 3.19-26: Եզկ. 40.3-10: Ա Պտ. 2.1-10: Մտ.
16.13-19:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:
 

Օգոստոսի 16


2019թ. oգոստոսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Ուր. ԳԿ. Ե օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.15.50-57: Մր. 3.31-4.8:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Օգոստոսի 15


2019թ. օգոստոսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Եշ. ԳՁ. Դ օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.15.34-49: Մր. 3.20-30:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Օգոստոսի 14


2019թ. օգոստոսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Դշ. ԲԿ. Գ օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.15.20-33: Մր. 3.6-12:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը: