Հնազանդվե՞լ Քրիստոսին


Հավատքի՞ց է ծնվում հնազանդությունն ու վստահությունը Աստծու նկատմամբ: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ի՞նչ է երջանկությունը


Ի՞նչ է երջանկությունը: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ո՞վ խաչեց Քրիստոսին


Ո՞վ խաչեց Քրիստոսին: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Ինչպե՞ս լինել լավ քրիստոնյա


Ինչպե՞ս կարելի է լինել լավ քրիստոնյա: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Խոնարհության մասին


Ինչպե՞ս պետք է դրսևորվի քրիստոնեական խոնարհությունը: Հեռուստադիտողի հարցին պատասխանում է Եսայի քահանա Արթենյանը:

Հոկտեմբերի 20


2019թ. հոկտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԴՁ. Զ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 20.2-
21.6: Գղ. 4.3-18: Ղկ. 4.14-23:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 19


2019թ. հոկտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Շբ. ԳԿ. Սրբոց աւետարանչացն՝ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու— Իմս. 9.13-10.2: Եզկ. 1.3-11: Զք. 6.1-8: Եփս. 4.7-13: Ղկ. 6.13-19:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 18


2019թ. հոկտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԳՁ. Պահք — Գղ. 2.20-3.12: Մր. 13.24-37:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 17


2019թ. հոկտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Եշ. ԲԿ. Սրբոցն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի — Ես.33.2-6: Գրծ. 17.16-34: Բ Թս. 1.1-12: Ղկ. 10.1-7:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 16


2019թ. հոկտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԲՁ. Պահք — Գղ. 2.11-20: Մր. 13.14-23:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 15


2019թ. հոկտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Գշ. ԱԿ. Սրբոց առաքելոցն՝ Անանիայի,
Մատթէի, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի եւ Սիւղիանոսի — Զք. 8.1-3: Գրծ.9.1-22: Ղկ. 9.1-6:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 14


2019թ. հոկտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Բշ. ԱՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին, եւ սրբոց հարցն՝Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու, Անտօնի, Կրօնիդեայ եւ եօթն խոտաճարակացն, որք յԻննակնեայ վանսն կատարեցան — Երեմ. 33.14-22: Ես. 18.7: Եբր. 10.32-36: Ղկ. 10.21-24:) մեկնում է Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանը: