Վիճաբանություն ծոմապահության շուրջ. մաս 1-ին (Մարկ. 2.18-22, Մատթ. 9.14-17, Ղուկ. 5.33-39)


Ովքեր և ինչու էին Քրիստոսին մեղադրում ծոմապահության խախտման մեջ, ինչու է Քրիստոս բերում փեսայի և հարսի օրինակը և հարսանեկան խնջույքի օրինակով պատասխանում փարիսեցիներին և օրենքի ուսուցիչներին: 
Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Հայրոսի աղջկա հարությունը (Մարկ. 5. 21-24, 35-43, Մատթ. 9. 18-19, 23- 26, Ղուկ. 8.40-42, 49-57)


Ո՞վ էր Հայրոսը, ե՞րբ և ի՞նչ պայմաններում հանդիպեց Քրիստոսին ու ի՞նչ խնդրեց Վարդապետից: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Հիսուս աշակերտության է կանչում մաքսավորին (Մարկ. 2. 13-17, Մատթ. 9. 9-13, Ղուկ. 5. 27-32)


Ղևի կամ Մատթեոս. ո՞վ էր այս մարդը, ինչո՞ւ Հիսուս հենց նրան աշակերտութան կանչեց:
Ինչպե՞ս դրան արձագանքեցին օրենքի ուսուցիչները, ինչո՞ւմ էին մեղադրում Տիրոջը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Անդամալույծի բժշկությունը ( Մարկ. 2.1-12, Մատթ. 9.1-8, Ղուկ. 5.17-26)


Համատես երեք ավետարանիչներ անդրադարձել են անդամալույծ մարդու բժշկության դրվագին: Ովքե՞ր և ինչպե՞ս են այդ մարդուն հասցնում Քրիստոսի մոտ, ինչո՞ւ է Հիսուս նրան բժշկում ու ինչ պատգամ է տալիս: 
Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Գալիլիացի բորոտի բժշկումը (Մարկ. 1.40-45, Մատթ. 8. 1-4, Ղուկ. 5.12-16)


Ի՞նչ հիվանդություն էր բորոտությունը, ինչպե՞ս էին ապրում այդ հիվանդությամբ տառապող մարդիկ:
Քրիստոս, երբ իր ճանապարհին հանդիպում է մի բորոտի, ի՞նչ զրույց է ունենում նրա հետ, հետագայում ինչպե՞ս է փոխվում այդ գալիլիացու կյանքը: 
Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:
 

Զանազան բժշկումներ (Մարկ. 1.29-39, Մատթ. 8.14-17, Ղուկ. 4.38-45)


Ինչպե՞ս էր Հիսուս տարբեր քաղաքներում զանազան բժշկումներ անում, ինչպե՞ս էին դրանց վերաբերվում մարդիկ, ինչո՞ւ որոշ ժամանակ անց Հիսուս միայնության կարիք զգաց: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Հովհաննես Մկրտչի քարոզչությունը (Մարկոս 1.1-8, Մատթ. 3.1-12, Ղուկ. 3.1-18)


Երեք ավետարանիչներն էլ՝ Մարկոսը, Ղուկասը, Մատթեոսը, անդրադարձել են Հովհաննես Մկրտչի քարոզչությանը: Ո՞վ էր Հովհաննես Մկրտիչը, ինչպե՞ս էր ապրում և գործում, ի՞նչ պատգամ էր տալիս: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 

Դիվահարի բժշկումը (Մարկ. 1.21-28, Ղուկ. 4.31-37)


Կափառնայում քաղաքում Քրիստոս բոլորի աչքի առջև բժշկեց մի դիվահարի: Ինչու էին, սակայն, մարդիկ զարմացել նրա բժշկության վրա, ինչպես Հիսուս ստիպեց դևին դուրս գալ: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ձկնորսներից՝ առաքյալներ (Մատթ. 4.18-25, Մարկ. 1.16-20, Ղուկ. 5.1-11)


Ինչպե՞ս Քրիստոս ընտրեց առաքյալներին, ովքե՞ր էին նրանք, ինչո՞ւ թողնելով ամեն բան՝ գնացին Տիրոջ ետևից.: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Քարոզչություն Գալիլիայում (Մատթ. 4.12-17, Մարկ. 1.14-15, Ղուկ. 4.14-15)


Ինչո՞ւ Քրիստոս քարոզության համար Նազարեթից Գալիլիա՝ Կափառնայում քաղաք գնաց, ինչպե՞ս մարդիկ ընդունեցին Նրան։ 
Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը։
 

Հիսուսի փորձությունն անապատում (Մատթ. 4.1-11, Մարկ. 1.12-13, Ղուկ. 4.1-13)


Ի՞նչ փորձությունների միջով անցավ Քրիստոս, ո՞վ էր փորձիչը, ինչպե՞ս էր այդ ամենին դիմագրավում և պատասխանում Տերը: 
Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Հիսուսի մկրտությունը (Մատթ. 3.13-17, Մարկ. 1.9-11, Ղուկ. 3.21-22)


Ինչպե՞ս են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, ի՞նչ տարբերություններ և նմանություններ կան նրանց տեքստերում: Ո՞ր տարիքում մկրտվեց Քրիստոս, ի՞նչ խորհուրդ ուներ դա: 
Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: