Մայիսի 26


2019թ. մայիսի 26-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԲԿ. Զ կիր — Ղկ. 14.25-15.32: Գրծ. 20.17-38: Ա Յհ. 3.2-6: Յհ. 9.39-10.10: Մտ. 16.13- 17.13: Մր. 8.27-9.12:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Մայիսի 25


2019թ. մայիսի 25-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԲՁ. ԼԵ օր Յի նանց — Ղկ. 14.1-24: Գրծ. 20.1-16: Ա Յհ. 2.28-3.1: Յհ. 9.1-38: Մտ. 15.29- 16.12: Մր. 8.10-26:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Մայիսի 24


2019թ. մայիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԱԿ. ԼԴ օր Յի նանց — Ղկ. 13.22-35: Գրծ.19.21-40: Ա Յհ. 2.26-28: Յհ. 8.31-59: Մտ. 15.21-28: Մր. 8.1-9:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը: 

Մայիսի 21


2019թ. մայիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԴՁ. ԼԱ օր Յի նանց — Ղկ. 12.32-48: Գրծ. 18.1-11: Ա Յհ. 2.7-17: Յհ. 7.37-8.11: Մտ. 14.13-21: Մր. 7.1-16:) մեկնում է Պարույր քահանա  Ավետիսյանը: 

Մայիսի 20


2019թ. մայիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԳԿ. Լ օր Յի նանց — Ղկ. 12.13-31: Գրծ. 17.16-34: Ա Յհ. 2.1-6: Յհ. 7.24-36: Մտ. 14.1-12:Մր. 6.45-56:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Մայիսի 23


2019թ. մայիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԱՁ. ԼԳ օր Յի նանց — Ղկ. 13.10-21: Գրծ. 19.1-20: Ա Յհ. 2.24-25: Յհ. 8.21-30: Մտ. 15.1-20: Մր. 7.31-37:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Մայիսի 22


2019թ. մայիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յի նանց — Ղկ. 12.49-13.9: Գրծ. 18.12-28: Ա Յհ. 2.18-23: Յհ. 8.12-20: Մտ. 14.22- 36: Մր. 7.17-30:) մեկնում է Պարույր քահանա  Ավետիսյանը: 

Մայիսի 19


2019թ. մայիսի 19-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԳՁ. Ե կիր. Տօն Ե րեւ ման Ս. Խա չի — Ղկ. 11.33-12.12: Գրծ. 17.1-15: Ա Յհ. 1.1-10: Յհ. 7.14-23: Մտ. 13.53-58: Մր. 6.30-44:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 18


2019թ. մայիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԲԿ. ԻԸ օր Յի նանց — Ղկ. 11.14-32: Գրծ. 16.6-40: Բ Պտ. 3.10-18: Յհ. 7.1-13: Մտ. 13.36- 52: Մր. 6.14-29:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 17


2019թ. մայիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲՁ. ԻԷ օր Յի նանց — Ղկ. 11.1-13: Գրծ. 15.30-16.5: Բ Պտ. 3.1-9: Յհ. 6.39-72: Մտ. 13.24- 35: Մր. 6.6-13:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 16


2019թ. մայիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԱԿ. ԻԶ օր Յի նանց — Ղկ. 10.25-42: Գրծ. 15.1-29: Բ Պտ. 2.9-22: Յհ. 6.22-38: Մտ. 13.1-23: Մր. 6.1-6:) մեկնում է Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Մայիսի 15


2019թ. մայիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԱՁ. ԻԵ օր Յի նանց — Ղկ. 10.1-24: Գրծ. 14.18-27: Բ Պտ. 1.20-2.8: Յհ. 6.15-21: Մտ. 12.38-50: Մր. 5.35-43:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: