Մարտի 29


2019թ. մարտի 29-ի օրվա խորհուրդը (ԻԶ օր Մեծի Պահոց — Բ Օր. 9:11-23, Յոբ. 16:1-17:16, Ես. 43:22-44:8) մեկնում է Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը: 

Մարտի 28


2019թ. մարտի 28-ի օրվա խորհուրդը (ԻԵ օր Մե ծի Պահոց — Ա Կր. 8:5-9:23) մեկնում է Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը:

Մարտի 27


2019թ. մարտի 27-ի օրվա խորհուրդը (ԻԴ օր Մեծի Պահոց — Ելք. 3:16-22, Յվլ. 3:1-8) մեկնում է Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը:

Մարտի 26


2019թ. մարտի 26-ի օրվա խորհուրդը (ԻԳ օր Մե ծի Պա հոց — Յոբ. 38:-39:35) մեկնում է Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը:

Մարտի 25


2019թ. մարտի 25-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԳԿ. ԻԲ օր Մե ծի Պահոց-Երեմ. 32:19-44) մեկնում է  Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը:

Օգոստոսի 12


2018թ. օգոստոսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Երգ. 4:9-15, Ես. 7:10-16, Գղ. 3:29-4:7, Ղկ. 2:1-7)  մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 11


2018թ. օգոստոսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 3:19-26, Եզկ. 40:3-10, Ա Պտ. 2:1-10, Մտ. 16:13-19) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 10


2018թ. օգոստոսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Ե օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 15:50-57, Մր. 3:31-4:8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 9


2018թ. օգոստոսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. Դ օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 15:34-49, Մր. 3:20-30) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Օգոստոսի 8


2018թ. օգոստոսի 8-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԱԿ. Գ օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 15:20-33, Մր. 3:6-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Օգոստոսի 7


2018թ. օգոստոսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԱՁ. Բ օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 14:26-40, Մր. 2:23-3:5) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Օգոստոսի 6


2018թ. օգոստոսի 6-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԴԿ. Ա օր Աստուածածնի պահոց - Ա Կր. 14:18-25, Մր. 2:13-20) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: