Սեպտեմբերի 17


2019թ. սեպտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Գշ. ԳԿ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ — Բրք. 4.36-5.9: Եբր. 3.1-6: Յհ. 2.12-22:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Սեպտեմբերի 16


2019թ. սեպտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 † Բշ. ԳՁ. Տօն Է Ս. Խա չի: Յիշատակ մեռելոց— Ես. 65.22-25: Ա Կր. 2.6-10: Յհ. 3.22-36:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Սեպտեմբերի 15


2019թ. սեպտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԲԿ. ԽԱՉՎԵՐԱՑ — Ես. 49.13-23: Գղ.6.14-18: Յհ. 3.13-21:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 14


2019թ. սեպտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԲՁ. Տօն Սրբոյ Եկեղեցւոյ ի նաւակատիս Սրբոյ Խաչին — Առ. 3.9-17: Ես. 66.12-16: Ա Տիմ. 3.14-16: Յհ. 10.22-42:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 13


2019թ. սեպտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԱԿ. Ե օր Ս. Խաչի պահոց — Բ Կր. 10.7-17: Մր. 9.37-49:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 12


2019թ. Սեպտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Եշ. ԱՁ. Դ օր Ս. Խաչի պահոց — Բ Կր. 9.10-10.6: Մր. 9.13-26:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 11


2019թ. սեպտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Դշ. ԴԿ. Գ օր Ս. Խաչի պահոց — Բ Կր. 9.1-9: Մր. 8.22-26:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Սեպտեմբերի 10


2019թ. սեպտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Գշ. ԴՁ. Բ օր Խաչի պահոց- Բ Կր. 8.16-24: Մր. 8.10-21:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 8


2019թ. սեպտեմբեր 8-ի օրվա խորհուրդը (8 † Կիր. ԳՁ. Դ կիր. զկնի Վերափոխման: Տօն
Ծննդեան Սրբուհւոյ Կուսին Մարիամու յԱննայէ — Առ. 31.29-31: Ես. 61.9: Գղ. 3.24-29: Մտ.1.1-17:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Սեպտեմբերի 7


2019թ. սեպտեմբեր 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Շբ. ԲԿ. Նիկիոյ Սուրբ Ժողովոյն երեք հարիւր եւ ութուտասան Հայրապետացն (325 թ.) — Եզկ. 44.23-24: Եբր. 12.1-7: Յհ. 14.25-31:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 6


2019թ. սեպտեմբեր 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Ուր. ԲՁ. Պահք — Բ Կր. 5.6-18: Մր. 7.24-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 5


2019թ. սեպտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Եշ. ԱԿ. Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Յոբայ արդարոյն — Առ. 20.6-22: Յոբ. 42.12-17:Ողբ. 3.22-56: Գրծ. 13.25-33: Յակ. 5.7-11: Մտ.14.1-12:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: