Հուլիսի 31


2018թ. հուլիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 7:1-7, Եզկ. 12:17-19, Հռ. 8:12-27, Ղկ. 9:23-27) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:
 

Հուլիսի 22


2018թ. հուլիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 5:1-10, Ա Կր. 6:18-7:11, Մտ. 19:3-12) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Հուլիսի 21


2018թ. հուլիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Եր. 17:7-8, Ես. 61:3-7, Բ Տմ. 1:6-14, Ղկ. 11:29-32) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հուլիսի 20


2018թ. հուլիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 5:9-6:10, Մտ. 18:23-35) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հուլիսի 19


2018թ. հուլիսի 19-ի օրվա խորհուրդը ( Ծն. 4:1-50:26, Թվ. 20:23-30, Բ Օր. 34:5-12, Յս. 24:29-33, Ա Թգ. 15:34-16:13, Եբր. 11:1-31, Ղկ. 20:34-40) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Հուլիսի 18


2018թ. հուլիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 2:12-3:10, Մտ. 18:15-22) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հուլիսի 17


2018թ. հուլիսի 17 -ի օրվա խորհուրդը (Առ. 8:1-4, Մղք. 2:5-7, Ա Պտ. 5:1-7, Յհ. 16:33 -17:8) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Հուլիսի 16


2018թ. հուլիսի 16 -ի օրվա խորհուրդը (Ես. 46:12-13, Գղ. 3:13 -22, Ղկ. 15:1-10) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 
 

Հուլիսի 15


2018թ. հուլիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 3:16-4:1, Ա Կր. 1:25-30, Մտ. 18:10-14) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:
 

Հուլիսի 14


2018թ. հուլիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 1:1-7, Եր. 16:16-21, Ա Կր. 12:28-13:10, Ղկ. 9:1-6) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 13


2018թ. հուլիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Ա Կր. 1:10-18, Մտ. 18:2-9) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հուլիսի 12


2018թ. հուլիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 6:1-10, Եբր. 11:32-40, Ղկ. 4:14-22) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: