Հունիսի 16


2018թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 4:7-15, Մք. 7:7-10, Գրծ. 20:22-32, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 15


2018թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 7:12-25, Մտ. 12:15-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 14


2018թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 6:11-21, Բ Կր. 6:1-10, Յհ. 16:1-4) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 13


2018թ. հունիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 7:1-11, Մտ. 12:9-15) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 12


2018թ. հունիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 16:9-17, Բրք. 3:31-4:4, Ա Տմ. 2:1-7, Ղկ. 7:1-10) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 11


2018թ. հունիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-10, Նվ. 1:7-9, Ա Կր. 12:4-11, Մր. 6:45-52) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 10


2018թ. հունիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 1:2-15, Հռ. 6:12-23, Մտ. 12:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 9


2018թ. հունիսի 9-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 2:23-3:8, Ես. 57:15-16, Եբր. 13:7-9, Մտ. 10:16-22) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 8


2018թ. հունիսի 8-ի օրվա խորհուրդը (ԳՁ. Պահք - Հռ. 5:12-21, Մտ. 11:25-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 7


2018թ. հունիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 6:1-5, Ես. 33:5-8, Հռ. 8:18-27, Ղկ. 21:12-19) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 6


2018թ. հունիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (ԲՁ. Պահք - Հռ. 4:13-22, Մտ. 10:34-42) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 5


2018թ. հունիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Երգ. 8:14, Ես. 27:11-13, Ա Պտ. 5:8-11, Յհ. 12:24-26) մեկնում Ներսես աբեղա Հարությունյանը: