Հունիսի 4


2018թ. հունիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 29:2-7, Ես. 18:7, Եբր. 2:14-18, Մտ. 2:16-18) մեկնում Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հունիսի 3


2018թ. հունիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 9:1-6, Զք. 3:7-4:9, Եբր. 9:1-10, Յհ. 10:22-30) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունիսի 2


2018թ. հունիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի Վիրապէն - Իմս. 5:1-8, Ես. 60:20-61:7, Եբր. 13:17-21, Մտ. 19:27-29) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Հունիսի 1


2018թ. հունիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (ԳԿ. Պահք - Հռ. 4:1-12, Մտ. 9:27-34) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 31


2018թ. մայիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 15.21-26, Ես. 22:20-24, Ա Պտ. 5:1-7, Մտ. 11:2-14) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 30


2018թ. մայիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Պահք - Հռ. 3:19-31, Մտ. 9:9-15) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը: 

Մայիսի 29


2018թ. մայիսի 29-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոց կուսանացն Գայիանեանց - Առ. 1.20-22,. Բրք. 4:36-5:4, Բ Կր. 6:16-7:1, Յհ. 16:1-4) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Մայիսի 28


2018թ. մայիսի 28-ի օրվա խորհուրդը (Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց - Առ. 31.29-31, Ես. 61:10-62:3, Հռ. 15:30-16:2, Մտ. 10:26-33) մեկնում է Գեղարդ աբեղա Հովհաննիսյանը:

Մայիսի 27


2018թ. մայիսի 27-ի օրվա խորհուրդը (Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին - Գ Թգ. 18:29-46, Դ Թգ. 2:1-15, Հկ. 5:16-20, Ղկ. 4:25-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 26


2018թ. մայիսի 26-ի օրվա խորհուրդը (Է օր Հոգեգալստեան - Եր. 1:1-10, 38:1-13, Բ Պտ. 2:9-22, Մտ. 2:16-18) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 25


2018թ. մայիսի 25-ի օրվա խորհուրդը (Զ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 2:25-3:9, Մտ. 9:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 24


2018թ. մայիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (Ե օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 2:12-24, Մտ. 8:28-34) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: