Մայիսի 23


2018թ. մյիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (Դ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 2:2-11, Մտ. 8:18-27) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 22


2018թ. մայիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 1:18-25, Մտ. 8:5-13) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 21


2018թ. մայիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 1:1-17, Մտ. 7:28-8:4)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 20


2018թ. մայիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱԿ. ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ Պենտեկոստէ (Յիսներորդ օր ի Ս. Զատկէն) - Գրծ. 2:1-21, Յհ. 14:25-31) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Մայիսի 19


2018թ. մայիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԽԹ օր Յինանց - Ղկ. 22:1-30, Գրծ. 28:17-32, Հդ. 1:17-25, Յհ. 13:31-14:13, Մտ. 24:1-26:2, Մր. 14:1-26) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Մայիսի 18


2018թ. մայիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (ԽԸ օր Յինանց: Պահք - Ղկ. 21:5-38, Գրծ. 27:1-28:16, Հդ. 1:16, Յհ. 13:16-30, Մտ. 23:1-39, Մր. 13:1-37) մեկնում է  Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Մայիսի 16


2018թ. մայիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (ԽԶ օր Յինանց: Պահք - Ղկ. 20:20-26, Գրծ. 25:13-22, Հդ. 1:1-7, Յհ. 12:44-50, Մտ. 22:1-14, Մր. 12:18-34) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 15


2018թ. մայիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (ԽԵ օր Յինանց - Ղկ. 20:9-19, Գրծ. 24:27-25:12, Գ Հհ. 1:1-15, Յհ. 12:27-43, Մտ. 21:33-46, Մր. 11:27-12:17) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 14


2018թ. մայիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (ԽԴ օր Յինանց - Ղկ. 20:1-8, Գրծ. 24:1-26, Բ Հհ. 1:1-13, Հհ. 12:24-26, Մտ. 21:18-32, Մր. 11:12-25) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 13


2018թ. մայիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Է կիր. Երկրորդ Ծաղկազարդ - Ղկ. 19:29-48, Գրծ. 23:12-35, Ա Հհ. 5:13-21, Յհ. 12:12-23, Մտ. 20:29-21:17, Մր. 10:46-11:11) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 12


2018թ. մայիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (ԽԲ օր Յինանց - Ղկ. 18:35-19:28, Գրծ. 22:30-23:11, Ա Հհ. 5:1-12, Յհ. 11:55-12:11, Մտ. 20:17-28, Մր. 10:32-45) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Մայիսի 11


2018թ. մայիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԽԱ օր Յինանց: Սկիզբն պահոց - Ղկ. 18:15-34, Գրծ. 21:37-22:29, Ա Հհ. 4:7-21, Յհ. 11:47-54, Մտ. 19:16-20:16, Մր. 10:28-32) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: