Դեկտեմբերի 31


2017թ. դեկտեմբերի 31-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 5:15-52:3, Եբր.13:18-25, Ղկ. 22:24-30) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 30


2017թ. դեկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (Առ.11:2-11, Ես. 4:2-6, Ղկ. 1:21-29, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 29


2017թ. դեկտեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (Եբր. 6:9-7:10, Ղկ. 1-:1-10) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 28


2017թ. դեկտեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 7:21-24, Եր. 16:16-21, Գրծ. 12:1-11, Յն.1:1-10, Ա. Յհ. 1:1-7) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 27


2017թ. դեկտեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը (Եբր. 5:11-6:8, Ղկ. 18:18-27) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 26


2017թ. դեկտեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 9:13-10:2, Ես. 28:16-19, Բ. Պտ. 1:12-19, Բ. Տմ. 4:1-8, Յհ. 21:15-22) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 25


2017թ. դեկտեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (Գրծ. 6:8-8:2, Յհ. 12:24-26) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 10


2017թ. դեկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 37:14-38, Բ Թս. 1:1-12, Ղկ. 14:12-24 ) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 9


2017թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (Հղություն Ս. Աստվածածնի, Երգ. 6:3-8, Մղք. 3:1-2, Գղ. 3:24-29, Ղկ. 1:39-56 ) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Դեկտեմբերի 8


2017թ. դեկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (Ա Թս. 5:12-28, Ղկ. 14:1-11) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Դեկտեմբերի 7


2017թ. դեկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (Եգիպտացի Ս. Հայրերի, Առ. 21:15-24, Ես. 19;19-21, Մտ. 10:37-42) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: 

Դեկտեմբերի 6


2017թ. դեկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (Ա Թս. 5:1-11, Ղկ. 13:10-17) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը: