Հունիսի 26


2018թ. հունիսի 26-ի օրվա խորհուրդը (Զք. 3:7-4:9, Ա Կր. 12:28-13:3, Մտ. 23:34-39) մեկնում է  Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Հունիսի 25


2018թ. հունիսի 25-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 1:2-9, Ես. 41:1-3, Եբր. 12:1-7, Մր. 13:9-13) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 17


2018թ. հունիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 1:21-31, Հռ. 7:25-8:11, Մտ. 12:38-45) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 16


2018թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 4:7-15, Մք. 7:7-10, Գրծ. 20:22-32, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 15


2018թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 7:12-25, Մտ. 12:15-21) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 14


2018թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 6:11-21, Բ Կր. 6:1-10, Յհ. 16:1-4) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 13


2018թ. հունիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 7:1-11, Մտ. 12:9-15) մեկնում է Մկրտիչ  աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 12


2018թ. հունիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Առ. 16:9-17, Բրք. 3:31-4:4, Ա Տմ. 2:1-7, Ղկ. 7:1-10) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Հունիսի 11


2018թ. հունիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-10, Նվ. 1:7-9, Ա Կր. 12:4-11, Մր. 6:45-52) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 21


2018թ. մայիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Հոգեգալստեան: Պահք - Հռ. 1:1-17, Մտ. 7:28-8:4)  մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը:

Մայիսի 20


2018թ. մայիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱԿ. ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ Պենտեկոստէ (Յիսներորդ օր ի Ս. Զատկէն) - Գրծ. 2:1-21, Յհ. 14:25-31) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: 

Մայիսի 19


2018թ. մայիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԽԹ օր Յինանց - Ղկ. 22:1-30, Գրծ. 28:17-32, Հդ. 1:17-25, Յհ. 13:31-14:13, Մտ. 24:1-26:2, Մր. 14:1-26) մեկնում է Մկրտիչ աբեղա Կարապետյանը: