Օգոստոսի 18


2019թ. օգոստոսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 † Կիր. ԴԿ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ — Երգ. 4.9-15: Ես. 7.10-16: Գղ.3.29-4.7: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը: 

Օգոստոսի 17


2019թ. օգոստոսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Շբ. ԴՁ. Տօն Շողակաթի Ս. Էջմիածնի՝ ըստ
տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին —Առ. 3.19-26: Եզկ. 40.3-10: Ա Պտ. 2.1-10: Մտ.
16.13-19:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:
 

Օգոստոսի 16


2019թ. oգոստոսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Ուր. ԳԿ. Ե օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.15.50-57: Մր. 3.31-4.8:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Օգոստոսի 15


2019թ. օգոստոսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Եշ. ԳՁ. Դ օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.15.34-49: Մր. 3.20-30:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Օգոստոսի 14


2019թ. օգոստոսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Դշ. ԲԿ. Գ օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.15.20-33: Մր. 3.6-12:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը: 

Օգոստոսի 13


2019թ. օգոստոսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Գշ. ԲՁ. Բ օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.14.26-40: Մր. 2.23-3.5:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Օգոստոսի 12


2019թ. օգոստոսի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Բշ. ԱԿ. Ա օր Աստուածածնի պահոց — Ա Կր.14.18-25: Մր. 2.13-20:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը: