8nU0aNbN0HE

Հրազդանի ցերեկային կենտրոնին ֆինանսական աջակցություն է անհրաժեշտ: Հրազդան քաղաքի, շրջակա գյուղերի ու Սևանի շուրջ 150 հաշմանդամ երեխայի կրթական, առողջապահական և սոցիալական հարցերը հոգացող կենտրոնը փակման վտանգի առջև է:

Մեկնաբանություններ