Ժեստերի լեզվով թարգմանված Աստվածաշնչի տարբերակը տրամադրվեց նաև հատուկ դպրոցին

Ժեստերի լեզվով թարգմանված Աստվածաշնչի տարբերակը ստացավ նաև Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրը:

Մեկնաբանություններ