Զաքարիա վարդապետ Բաղումյանը պաշտպանեց ծայրագույն վարդապետական թեզ

Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնում կայացավ Զաքարիա վարդապետ Բաղումյանի` ծայրագույն վարդապետական թեզի պաշտպանությունը: Թեզը նվիրված է 13-14րդ դդ րաբունապետ, աստվածաբան, մեկնիչ, տաղասաց, մանկավարժ և տոմարագետ Կիրակոս վարդապետ Երզնկացու կատարած լուծմունքներին:

Մեկնաբանություններ