dnrTVK_1QmQ

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը շարունակում է մեկնաբանել արյունահոսությամբ տառապող կնոջ բժշկման և Հայրոսի աղջկա հարության մասին Նոր կտակարանի դրվագները (Մարկ. 5.21-43, Մատթ. 9. 18-26, Ղուկ. 8.40-56): 

Մեկնաբանություններ