lts0OxXukaI

Մայր Աթոռի հրատարակչական բաժինը լույս է ընծայել «Ոսկանյան Աստվածաշնչի պատկերները» նոր ուսումնասիրությունը: Առաջին անգամ մեկ գրքում միատեղ և ամփոփ ներկայացված են Ոսկան Երևանցու հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի պատկերները: 

Մեկնաբանություններ