Գևորգյան ճեմարանի 30 սան մեկ ամսով հոգևոր սպասավորություն կիրականացնեն ՀՀ և Սփյուռքի թեմերում

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 30 սան մեկ ամիս հոգևոր սպասավորություն կիրականացնեն Հայաստանի և Սփյուռքի թեմերում: Ընտրվել են բակալավրի վերջին լսարանի և մագիստրատուրայի ուսանողները, հիմնականում՝ Գործնական աստվածաբանության հոսքից:

Մեկնաբանություններ