qqNYL69Ak_c

Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ երանին խաղաղություն անողների մասին է: Ինչպե՞ս պետք է քրիստոնյան ապրի և գործի այս երանությանն արժանանալու համար: Մեկնաբանում է  Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Մեկնաբանություններ