LmHWPwvWEzk

Երիտասարդը եկեղեցու ուժն է, զարկերակը: Հայ եկեղեցու առաքելության մեջ այսօր միմյանց լծակից են երիտասարդն ու եկեղեցականը: Այդ մասին պատմում են հոգևորականները և իրենք` երիտասարդները: 

2017-11-19 22:20:00
Մեկնաբանություններ