Դեկտեմբերի 30

2017թ. դեկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (Առ.11:2-11, Ես. 4:2-6, Ղկ. 1:21-29, Յհ. 10:11-16) մեկնում է Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը:

Մեկնաբանություններ