Լեռան քարոզը. «Սուրբ եղիցի անուն քո» (Մատթեոս 6:9, Ղուկաս 11:2)

«Սուրբ եղիցի անուն քո»: Տերունական աղոթքը շարունակում է մեկնել Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Մեկնաբանություններ