G4W6Pw-Q4Ec

ԱՄՆ և Եվրոպայի հայագիտական կնետրոններում կազմակերպվում են հայագիտության տարբեր խնդիրներին նվիրված գիտաժողովներ, օտար լեզուներով հրատարակվում են մենագրություններ և հոդվածներ, սակայն դրանց մեծ մասը հասանելի չէ հայալեզու ու հայաստանյան գիտական հանրությանը: Հազվադեպ են օտարալեզու այդ ուսումնասիրությունների թարգմանություններն ու հրատարակությունները Հայաստանում: Ինչո՞ւ է այդպես, ինչպե՞ս է հնարավոր զարգացնել հայաստանյան ու արտասահմանյան հայագիտության կապերը, մեծացնել փոխադարձ ճանաչելիության աստիճանը: Այս հարցերի մասին Հայկ Համբարձումյանը զրուցել է Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր, հայագետ Գևորգ Բարդաքչյանի հետ:

Մեկնաբանություններ