Արվեստի միջոցով կարելի է օգնել աղքատության և դժվար իրավիճակների մեջ հայտնված երեխաներին

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը զբաղվում է աղքատության, դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների կրթությամբ, մշակույթի, արվեստի միջոցով բարձրացնում նրանց ինքնագնահատկանը, բացահայտում ներուժը:
 
Մեկնաբանություններ