Երկրորդ թուղթը թեսաղոնիկեցիներին (3:1–12)

Ծուլությունից բխող վտանգների մասին է խոսում Պողոս առաքյալը՝ թեսաղոնիկեցիներին ուղղված երկրորդ թղթի 3:1-12 հատվածում: Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Մեկնաբանություններ