g7J3DrmhFPA

Խորհրդային մարքսիստական պատմագիտությունը իշխող գաղափարախոսության պահանջով աղավաղումներով է ներկայացրել հայոց պատմությունը և միակողմանի՝ համաշխարհային պատմության շատ հարցեր: Թվում էր, թե հետանկախության շրջանում հնարավորություն կա նորովի, նոր ու ժամանակակից մեթոդներով, քաղաքական ու  գաղափարական սահմանափակումներց ազատ լուսաբանել պատմությունը: Ի՞նչ հարցերով է հետաքրքրվում հայ արդի պատմագիտությունը, ի՞նչ մեթոդներ է օգտագործում, որքանո՞վ է ընդհանրապես արդի պատմագիտությունը օբյեկտիվ: Այս հարցերի մասին Հայկ Համբարձումյանը զրուցել է պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,  Հայ-ռուսական համալսարանի Համաշխար¬հային պատմության և արտասահմանյան տարածաշրջանագիտության ամբիոնի վարիչ Երվանդ Մարգարյանի հետ: 

Մեկնաբանություններ