zZGk2TlaOgA

2018թ. մարտի 30 ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յիշատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - Հհ. 13:16-18:1, Ղկ. 22:1-65, Մր. 14:27-72, Մտ. 26:31-56, Մտ. 26:57-75, Հհ. 18:2-27, Հհ. 18:28-19:16, Կարգ Թաղման - Եր. 11:18-12:8, Ես. 52:13-53:12, Իմս. 2:1-22, Զք. 12:8-14, Ա Պտ. 3:17-20, Մտ. 27:57-61) մեկնում է Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Մեկնաբանություններ