QJiP2PXN9j4

Լույս է տեսել Սփյուռքի օտարագիր և հայագիր գրողների 6-րդ համաժողովի զեկուցումների և ելույթների «Դեպի ակունքը լույսի» խորագրով ժողովածուն:

Մեկնաբանություններ