Միջազգային գիտաժողով` «Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ»

Հունիսի 22-ից 24-ը Հումանիտար հետազոտությունների  հայկական կենտրոնի նախաձեռնությամբ անցկացվեց «Հայաստան 2018. իրողություններ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողովը:

Ստեղծագործական խմբի անդամներ: Հեղինակ Լիանա Չիչակյան

,

Օպերատոր Գևորգ Ավագյան
Մեկնաբանություններ