-aNWtlfhYQg

Գևորգյան հոգևոր ճեմարան Աստվածաբանական համալսարանը հայտարարում է 2018-19 ուս. տարվա ընդունելություն: Դիմել կարող են ՀՀ և այլ երկրների` մինչև 25 տարեկան արական սեռի քաղաքացիներ, որոնք ունեն նվազագույնը միջնակարգ կրթություն: Դիմումներն ընդունվում են ամեն օր, հուլիսի10-ից մինչև օգոստոսի17-ը, ժամը 10:00-16:00, շաբաթ օրը` մինչև ժամը 14:00:

Մեկնաբանություններ