08 02 2019 ORMANYAN GIRQ

Մայր Աթոռի հրատարակչությունը լույս է ընծայել Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի «Ազգային բանախոսությունները»: Ժողովածուն կազմել և խմբագրել է Լիլիթ Սարվազյանը:
 
Մեկնաբանություններ