Ապրիլի 13

2019թ. ապրիլի 13-ի օրվա խորհուրդը (ԱՁ. Յիշատակ Յարութեան Ղազարու —
Առ. 14.27-35: Ա Թս. 4.12-17: Յհ. 11.55-12.11:) մեկնում է Զաքարիա քահանա  Ավետիսյանը:
 
Մեկնաբանություններ