Ապրիլի 14

2019թ. ապրիլի 14 -ի օրվա խորհուրդը (ԱԿ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ — Երգ. 1.1-2.3: Զք.
9.9-15: Փպ. 4.4-7: Մտ. 20.29-21.17:)  մեկնում է Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը:
 
Մեկնաբանություններ