Xrsc1pgRM1M

2019թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան:
Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին — Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ.
2.1-15: Յակ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 
2019-06-16 08:05:00
Մեկնաբանություններ