Alt

Արտաքսման կիրակի. մեկնում է Մարկոս քհն.Մանգասարյանը

Եթե Աստծո արքայությունը մեր մեջ է, ինչպես Քրիստոս է վկայում, ինչպե՞ս կարելի է արտաքասվել Դրախտից: Ի՞նչ նշանակություն ունի ֆիզիկական և իմացական պահեցողությունը: Արտաքսման կիրակիի խորհուրդն է մեկնում Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

2013-05-30 11:47:30
Մեկնաբանություններ