Հրանտ Մաթևոսյան

Հայի ու հայրենիքի մասին Հրանտ Մաթևոսյանի անկրկնեկի խորհրդածությունները:

Տեքստը կարդում է դերասան Աշոտ Ադամյանը:

Մեկնաբանություններ