Հայ մատենագրությունն ու հունա-հռոմեական գրական ավանդույթը

Հայ գրավոր մշակույթը բազմազան կապերի մեջ է եղել անտիկ գրականության հետ: Հայ միջնադարյան մատենագրության ուսումնասիրությունը լիարժեք չի լինի առանց հունա-հռոմեական պատմագրական-գրական ավանդույթի հետ համադրման: Միջնադարյան գրական-մշակութային կապերի, հունա-հռոմեական ու հայ գրականության հարաբերությունների մասին Հայկ Համբարձումյանը զրուցել է բան. գիտ. դոկտոր, Մատենադարանի Հին բնագրերի ուսումնասիրման ու թարգմանության բաժնի վարիչ Գոհար Մուրադյանի հետ:

Մեկնաբանություններ