Alt

Հայկ Տիտիզյան

2015թ. սեպտեմբեր, մյուռոնրօհնություն: Հայ եկեղեցու նշանային այս ծիսակարգը կնքահայր է ունենում: Կնքահայրն արարողության ընթացքում ուղեկցում է Հայոց հայրապետին, իսկ մյուռոնի կաթսան բացելուց հետո, յուղի օրհնության ժամանակ պահում է սրբազան կաթսայի կափարիչը: Մյուռնօրհնուփթյան կնքահայր դառնալու պատվին սովորաբար արժանանում են ազգային-եկեղեցական կյանքում լուրջ ավանդ ունեցող նվիրյալներ: 2015թ. մյուռոնօրհնության կնքահայրը լոնդոնաբնակ Հայկ Տիտիզյանն էր:  

Շարք: Հայերը
2015-10-28 14:27:45
Մեկնաբանություններ