«Ա» տառը

Արածում է իմ այծիկը,
Որ հետո ինձ տա կաթիկը,
Որ լինեմ առողջ, չլինեմ տկար...

Մեկնաբանություններ