«Բ» տառը

Բաբկենը բռնել է բմբուլը բարդու,
Բռի մեջ նրան բանտարկել է,
Բայց չէ որ բմբուլը ճախրել է ուզում,
Բռի մեջ բմբուլը տխրել է...

Մեկնաբանություններ