«Գ» տառը

Գետակ, գետակ
Մտիր կամրջի տակ,
Գետակ, գետակ
Մեր տունն ես ընդարձակ...

Մեկնաբանություններ