Alt

«Դ» տառը

Դերձակ Դերենիկը կարում է թիկնոց,
Փռում է կտոր, հագնում է մատնոց,
Շորեր է կարում դերձակը պես-պես,
Որ լավ ու սիրուն հանգվենք դու և ես ....

2013-12-13 16:42:11
Մեկնաբանություններ