Ճգնողական կյանք

Քրիստոնյայի կյանքն ամբողջությամբ ճիգ է:

Մեկնաբանություններ