Եղբայրսիրություն, ինչպե՞ս ներել

Ներելու դատը Աստծունն է:

Մեկնաբանություններ