Սուրբ Ծննդյան Աստղը

Ի՞նչ կպատահեր, երբ մանուկ Հիսուսի ընտանիքն այսօր թակեր մարդկանց դռներն ու օթևան խնդրեր: Ինչպե՞ս ենք մենք վերապրում Սուրբ Ծնունդը:

Մեկնաբանություններ