2019-01-05

Ճրագալույց Սուրբ Ծննդյան

2019-01-13

Քրիստոսի Անվանակոչության տոն

2019-01-14

Ծնունդ Ս. Հովհաննու Կարապետին

2019-02-10

Բարեկենդան Առաջաւորաց

2019-02-14

Տեառնընդառաջ

2019-02-16

Ս. Սարգիս

2019-02-28

Տօն Ս. Վարդանանց

2019-03-03

Բուն Բարեկենդան

2019-04-06

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն

2019-04-06

Օր յիշատակի բռնադատուած եկեղեցականաց

2019-04-07

Աւետումն

2019-04-14

Ծաղկազարդ

2019-04-21

Ս. Հարութիւն (Զատիկ)

2019-04-24

Յիշատակ սրբոց նահատակաց հայոց ցեղասպանութեանն

2019-05-19

Երեւումն Ս. Խաչի

2019-05-30

Համբարձում

2019-06-09

Հոգեգալուստ

2019-06-09

Բարեկենդան Եղիական պահոց

2019-06-17

Ս. Հռիփսիմեանց

2019-06-18

Ս. Գայիանեանց

2019-06-20

Ս. Հովհ. Կարապետին (Ս. Շողակաթ)

2019-06-22

Ս. Գր. Լուսաւորչի ելն ի վիրապեն

2019-06-23

Տօն Ս. Էջմիածնի

2019-06-30

Բարեկենդան Ս. Գր. Լուսաւորչի պահոց

2019-07-06

Գիւտ նշխարաց Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի

2019-07-11

Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրովբ

2019-07-21

Բարեկենդան Վարդավառի

2019-07-28

Ս. Պայծառակերպութիւն

2019-08-11

Բարեկենդան Ս. Աստուածածնի

2019-08-17

Տօն Շողակաթ Ս. Էջմիածնի

2019-08-18

Ս. Վերափոխումն

2019-09-08

Բարեկենդան Ս. Խաչի

2019-09-08

Ծնունդ Ս. Կուսին

2019-09-15

Ս. Խաչվերաց

2019-09-22

Բարեկենդան Վարագա Ս. Խաչի

2019-09-28

Ս. Գէորգ

2019-09-29

Վարագայ Ս. Խաչ

2019-10-12

Տօն Ս. Թարգմանչացն

2019-10-27

Գիւտ Ս. Խաչի

2019-11-09

Ս. Հրեշտակապետացն

2019-11-17

Բարեկենդան Յիսնակաց

2019-11-21

Ընծայումն Ս. Աստուածածնի

2019-11-30

Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարդուղիմէոս (Ս. Գեղարդի ուխտի օր)

2019-12-08

Բարեկենդան Ս. Յակովբայ

2019-12-09

Յղութիւն Ս. Աստուածածնի յԱննայէ

2019-12-14

Ս. Յակոբ

2019-12-23

Ս. Դաւիթ մարգարէ

2019-12-24

Ս. Ստեփաննոս

2019-12-26

Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս

2019-12-28

Ս. Որդւոցն Որոտման

2019-12-29

Բարեկենդան Ս. Ծննդեան պահոցն