Buildings of Mother Cathedral


The camera is following Father Ararat Poghosyan walking in the territory of the Mother See of Holy Etchmiadzin. He is showing the historical and newly constructed buildings within the territory of the Mother Cathedral. 
A wonderful video guide for those who are familiar with, but hadn’t been there for a while, or have no idea as to why is Holy Etchmiadzin considered to be an open-air museum.

 

Daniel Varuzhan: Heathen Songs


Poetry collection of Daniel Varuzhan “Heathen Songs” raised huge wave of enthusiasm in 1913. Due to that, heathen literary movement got new start. However, the aesthetics program of Varuzhan was cut short: the Armenian Genocide took place in 1915 and all plans were disrupted. 
The collection “Heathen Songs” remained unsurpassed with its new and unique aesthetics and one of a kind ever. 
 

Armenian-Iranian Cultural Relations: “I am the Wind of Spring” Film about Iran


The Director of Cultural Center of the Iranian Embassy in Armenia Majid Meshkin presents the Armenian-Iranian cultural relations. The interview is followed by the film “I am the Wind of Spring” about Iran. 

New Year and Christmas Tree


It’s been 14 years now that Movses Poghosyan grows fir trees in the backyard of Armenian branch of German Red Cross “House of Hope” of Yerevan. The ancestors of these green beauties come from Germany; the philanthropist and coordinator of the program priest Carl-Heinz Schaide sent the seedlings from his homeland.

New Year Gifts


The most expected gifts of the New Year and Christmas are those made with love and warmth. Charity fairs where proceeds are directed to donations now become a good tradition. 

Paruyr Sevak: The Century and the Poet


The compositions of Paruyr Sevak are shaped within the national and universal, literary and scientific double-swingness. He takes his origin from his own age, yet strives to be and do more than that; he argues against the time and order while raising issues of concern for the man of the age. The video “Paruyr Sevak: the Century and the Poet” impinge upon key points of the life and work of Paruyr Sevak and present his poetry in the context of the overall century. 
 

 

Song and Prayer


Spiritual Male Choir “Saghmosergu” (The Psalmist) performs Russian, Georgian spiritual songs apart from Armenian choruses, and presents new arrangements of classic compositions. Side by side with their concerts every Sunday they perform Patarag in St. Hovhannes Church of Abovyan. 

One Year of New Books


Publishing year 2015 is to be finalized. What are the news of thise year, what are the preferencs of relevant people – the translators, authors, book-sellers, and the owner of the largest bookstore of Yerevan, has all been revealed by our crew. 

Ռոմանտիկ հնագետը. Պիոտրովսկի


Ֆիլմը պատմում է Պետական էրմիտաժի տնօրեն, հնագետ, արևելագետ Միխայիլ Պիոտրովսկու կենսագրության, գործունեության, Հայաստանի ու հայկականության հետ առնչությունների մասին: Հայաստանում Պիոտրովսկին  ոչ միայն մասնագիտական հետաքրքրություններ ունի,  այլ նաև ազգականներ ու բարեկամներ: Երևանը որպես երկրորդ հայրական տուն նրան հուզում է նույնքան, որքան Պետերբուրգը: Կենսագրական կարևոր դրվագներից զատ, հերոսը խոսում է արևելագիտության առանձնահատկությունների, մշակութային բազմազանության և հանդուժողականության մասին: 

«Երաժշտության հայկական էլեմենտները» ՄԻԴԵՄ-ում


From 1966, one of the key international music MIDEM gathers the titans of world music industrytogether in Cannes. These day, epochal contracts are signed, the directions of music art development are outlined, music equipment, new discs, copyrights are sold, art managers share their experience with the audience, lectures and master classes are delivered. This year the hotspot of MIDEM was Armenia with its status as an honorary guest.

Voices of New Year


Every New Year, a group of young people living in Yerevan gather together, learn New Year songs and sing them in the streets bringing joy and smiles to the guests and the residents of the capital.

Արծաթե դրվագներ


Մեր եկեղեցիներում գործածվող ծիսական շատ պարագաների հեղինակն է քանդակադրվագող Հայկ Մխիթարյանը: Խնկամաններ, բուրվառներ, կանթեղներ, Ջրօրհնեքի խաչեր ու կաթսաներ, Ավետարանի կազմեր ու մասնատուփեր. ամեն մեկի պատրաստումը ամիսների տքնաջան աշխատանք է պահանջում: Ինչպե՞ս է դա հաղթահարում բեմանկարչի մասնագիտությամբ երիտասարդը, ո՞րն է նրա ներշնչանքի աղբյուրը: Խոստովանում է Արծաթե դրվագների» հերոսը: