0ZloufCIWpw

150 տարի առաջ հիմնադրվեց և մինչ 1919 թվականը գոյությունը պահպանեց հայագիտական ամենահայտնի ամսագրերից մեկը՝ Ս. Էջմիածնի «Արարատը»: Ամսագիրը կարևոր նշանակություն ունեցավ հայ իրականության մեջ կրոնական-եկեղեցական, ազգագրական, բանասիրական, մշակութաբանական բազմազան հարցերի արծարծման ու լուսաբանման գործում: «Արարատ» ամսագրի առաքելության, գործունեության ու դերի մասին Հայկ Համբարձումյանը զրուցել է գրականագետ Վարդան Դևրիկյանի հետ:

Serie: Topic
2018-12-22 22:05:00