J3Un6fWD7pg

Սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղի երեխաները համոզված են, որ եթե կրակոցներ էլ լինեն, ամենաապահով տեղը իրենց սիրելի եկեղեցին է` Սբ. Գևորգը: 

2018-12-29 21:55:00