hE1tZBi4ZhI

19-րդ դարավերջից ստեղծվել ու մեզ են հասել Երևանը, մայրաքաղաքի կյանքն ու մարդկանց ներկայացնող պաստառներ: Պաստառային արվեստը հատկապես ծաղկում է ապրել 1960-ական թվականներին: Ստեղծվել են բազում պաստառներ, որոնք այսօր գեղագիտական ու ճանաչողական մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում: Ինչպիսի՞ն է Երևանը պաստառներում, որքանո՞վ է ներկայանում որպես ինքնուրույն դիմագիծ ունեցող քաղաք, գաղափարական ու քարոզչական ի՞նչ նպատակներ են ներկայացնում պաստառները: Այս հարցերի մասին Հայկ Համբարձումյանը զրուցել է արվեստաբան Արթուր Աթայանի հետ:

Serie: Topic
2019-01-12 22:05:00