Լրագրողների շրջայցը նորակառույց վեհարանում

Տասը տարվա հիմնանորոգումից ու վերակառուցումից հետո Մայր Աթոռի վեհարանը բացման օրը առաջինը դռները բացեց լրատվամիջոցների համար: