Հինգշաբթի, Հունվար 23, 2020

 
08:05 Եկեղեցական կյանք
 
08:25 Հանդիպում Էյֆելի հետ. Հյուրանոց. դաս 2-րդ
 
08:40 Մասնագիտություն. Օդաչու, մաս 1-ին
 
09:05 Հ/ս «Սարան երջանկություն որոնելիս»
 
09:55 Վ/ֆ «Համաշխարհային մշակույթի գանձերը»
 
10:10 Մեր գյուղի եկեղեցին. Ծովինար
 
10:20 Պողոսի թղթեր. Պողոսը՝ հեթանոսների առաքյալ
 
10:35 Աղոթք
 
11:00 Հ/ս «Բոլոր գետերը հոսում են»
 
12:00 Մ/ս «Ժյուլ Վեռն»
 
12:50 Մանուկ դպիրներ. Զորավոր մանկունք
 
13:05 Տարբերակ
 
13:50 Կադրից դուրս. Ստեփան Անդրանիկյան
 
14:05 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
14:55 Գ/ֆ «Ծանուցելով Սառային»
 
16:30 Ա. Պիաձոլա. «Տանգո» սյուիտ
 
16:55 Հ/ս «Սարան երջանկություն որոնելիս»
 
17:40 Հ/ս «Շուշաններ»
 
18:35 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»
 
19:25 Հիսուսի հրաշքներն ու բժշկությունները. Կորացյալ կնոջ բժշկումը
 
19:35 Եկեղեցական կյանք
 
19:55 Հանրագիտարան. Ալեքսանդր Քեմուրջյան
 
20:05 Մ/ս «Ժյուլ Վեռն»
 
20:55 Հին ու նոր հեքիաթներ. Երազանք պահող դինոզավրը
 
21:00 Նորից այնտեղ` մեր տուն. մաս 2-րդ
 
21:20 Բուրիկ տատիկը
 
21:35 Եկեղեցական կյանք
 
21:55 Լույս զվարթ. Իշխան սարկավագ Սահակյան
 
22:00 Երրորդ հազարամյակ
 
22:45 Առաքինություններ. Միասնություն
 
23:00 Գ/ֆ «Մալհոլանդ լեռը»
 
00:40 Գ. Չթչյան. հեղինակային երեկո
 
01:10 Հ/ս «Կոմիսար Մեգրե»